P. Van den Eynde Expertises is een dynamische onderneming gespecialiseerd in het uitvoeren van waarde ramingen (schattingen) van residentieel (woningen, appartementen, gronden e.a.) en professioneel vastgoed.  Wij staan garant voor een kwaliteitsvolle en vlotte begeleiding van uw dossier.

Paul Van den Eynde is beëdigd vastgoedexpert en lid van KAVEX (Kamer van Vastgoedexperten), tevens erkend, door de Vlaamse Belastingsdienst als schatter-expert, alsook ingeschreven op de lijst van gerechtsdeskundigen.

Welkom

Schatting

P. Van den Eynde Expertises stelt schattingsverslagen (rapporten) op zowel voor financiële instellingen, voor eigenaars van onroerende goederen en voor potentiële eigenaars die de toestand van het vastgoed wensen te kennen.

U kan op ons beroep doen voor volgende waardebepalingen:

  • Bij aankoop of verkoop
  • Bij aangifte van een nalatenschap
  • Bij inbreng van een onroerend goed in een vennootschap
  • Voor het bepalen van de huurwaarde
  • Voor uittreden bij onverdeeldheid
Meer informatie
Welkom

Gerechtelijke expertise

Wij kunnen als expert worden aangesteld door de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Ondernemingsrechtbank. Zoals bij faillissementen, echtscheidingen, familiale verdelingen, e.a.

In dergelijke gevallen verstrekken wij advies en informatie aangaande het onroerend goed en berekenen we eveneens de venale waarde.

Ons deskundig onderzoek met bijhorend rapport is een hulpmiddel voor een rechtbank om in een geschil juist te kunnen oordelen.

Contact

Paul Van den Eynde NV
Paul Van den Eynde NV
Marker:Nindsebaan 30, 3140 Keerbergen
Telefoon:0475 43 70 21
BTW BE 0436 558 495
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een vraag invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.