Schatting

U kan op ons beroep doen voor volgende waardebepalingen:

Bij aankoop of verkoop

Bij aangifte van een nalatenschap

Om te vermijden dat uw onroerend goed een lange tijd te koop aangeboden wordt met een prijs die ver boven de werkelijke waarde ligt, kunnen wij als erkend vastgoedexpert een grondige waardebepaling uitvoeren. Indien een goed te lang op de markt is tegen een te hoge prijs, haken potentiĆ«le kopers af. Een grondige en objectieve waardebepaling van uw pand is daarom essentieel. 

Bij inbreng van een onroerend goed in een vennootschap

Wenst u vastgoed in een vennootschap in te brengen? Dan is het van belang om een correcte prijs te kennen. Desgewenst kunnen wij als vastgoedexpert een gefundeerd rapport opmaken waarin de waarde van de naakte eigendom en het vruchtgebruik afzonderlijk vastgesteld worden. Bijgevolg kan u dergelijk schattingsverslag gebruiken om te onderhandelen over kredieten bij de bank of met de fiscus. Tevens is het een goede tool om de vermogenstoestand van de vennootschap te bepalen en afschrijvingen te verantwoorden. 

Voor het bepalen van de huurwaarde

Uw vastgoedportefeuille aftoetsen met het rendement? Dat kan! Door een objectieve audit van het vastgoed zodat u tegen een marktconforme prijs kan verhuren. Op uw verzoek bekijken wij hoe het rendement mogelijks nog opgekrikt kan worden. 

Bij het openvallen van een nalatenschap zal de fiscus successierechten heffen. De verkoopwaarde van alle onroerende goederen die in de nalatenschap zitten op datum van overlijden, vormt hierbij de maatstaf van heffing. Daarom is het aan te raden om een voorafgaandelijke schatting aan te vragen. Deze schatting legt nl. de waarde van de goederen vast, waarop de successies zullen berekend worden. Hiervoor maken wij een gemotiveerd en onder eed opgesteld verslag op. Indien bij overlijden of later de geschatte goederen verkocht worden aan een hogere prijs, is deze meerwaarde niet meer belastbaar door de fiscus. De fiscus zal zich enkel baseren op de waarde die vastgesteld is bij de voorafgaandelijke schatting. 

Voor uittreden bij onverdeeldheid

Bezit u een eigendom in onverdeeldheid en wenst u dit te verkopen? Dan is een objectieve en onafhankelijke schatting aangewezen. Bijgevolg wordt de waarde van het aandeel van elke mede-eigenaar bepaald zodat de gewenste transactie plaats kan vinden.

Contact

Paul Van den Eynde NV
Paul Van den Eynde NV
Marker:Nindsebaan 30, 3140 Keerbergen
Telefoon:0475 43 70 21
BTW BE 0436 558 495
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mailadres invullen.
U moet een vraag invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.